Modaliteitsshift in praktijk

 

Modaliteitshift is een uitdrukking die veel gebruikt wordt maar ook, in de praktijk, veel weerstand kent. Vaak is er een welwillendheid tot onderzoek met aansluitend een muur van onwil om tot daden te komen.

Indien men kijkt naar daadwerkelijk uitgevoerde wisselingen van modaliteit bij het uitvoeren van transporten, ziet men dat deze projecten “uniek” zijn en nog steeds voorpaginanieuws. Dit terwijl er reeds lange tijd gesproken wordt over modaliteitshift. De vraag is of de weerstand, die bestaat bij de huidige organisator van de logistieke keten, tot overgang naar een andere modaliteit veroorzaakt wordt door de initiator (veelal de nieuwe modaliteit) en dus de weerstand tegen het nieuwe. Dan wel er niet genoeg kennis is om een nieuwe modaliteit naar waarde te kunnen schatten en om te kunnen gaan met de nieuwe situatie.

 

 

 

Dit project heeft een andere insteek. In dit geval is de initiator een coöperatie van binnenvaartschepen die als deel van haar toekomstvisie klanten een nieuwe mogelijkheid wil aanbieden en hiermee een modaliteitshift bewerkstelligt.

 

Deze haalbaarheidsstudie onderzoekt de mogelijkheden om een nieuw logistiek centrum te bouwen waarbij de ladingeigenaren de gelegenheid krijgen om de goederen per schip aan te voeren en daarna op vraag bij hun klanten af te kunnen leveren per as of per schip. Hiermee wordt voorkomen dat ladingeigenaren door korte afroeptijden van klanten gedwongen worden om per as te vervoeren over onrendabele lange afstanden (huidige situatie). Door gebruik te maken van een multifunctioneel logistiek centrum, waarbij verschillende ladingeigenaren de gelegenheid krijgen om dichterbij hun klanten een kleine voorraad op te bouwen, is het mogelijk om afroeptijden kort te houden maar productie en transport op een economische manier uit te voeren.

 

Voor de binnenvaart is dit een nieuwe situatie waarbij vanuit de branche gezocht wordt naar mogelijkheden, zowel technisch als economisch, om lading daadwerkelijk in een langdurige modaliteitshift onder te brengen.