Onderzoek naar transportstromen

 

Schipco heeft onderzoek gedaan naar de verschillende transportstromen. Deze onderzoeken betreffen niet alleen de mogelijkheden van transport maar ook de bijbehorende logistieke problemen, zoals voorraadbeheer en opslag.

 

Voor de binnenvaart is dit een nieuwe situatie waarbij vanuit de branche gezocht wordt naar mogelijkheden, zowel technisch als economisch, om lading daadwerkelijk in een langdurige modaliteitsshift onder te brengen.