Zelf voortstuwende units

 

Het idee om de huidige kleine (succesvolle) scheepvaart op te laten volgen door een nieuw type logistiek is onderzocht en toepasbaar gebleken. Investeerders zijn echter huiverig een sprong in het onbekende te wagen. Dit project is bedoeld om de logistieke vorm met duwboten en duwbakken verder te optimaliseren naar een situatie die een minimum aan investeringen vraagt en maximaal benut kan worden.

 

 

Het idee leeft om door middel van technische aanpassingen de verschillende ladingunits van voortstuwing te voorzien. Het zelfvaren van duwbakken is op zich niet onbekend, echter de toepassing die in dit project onderzocht wordt is nog nooit gepresenteerd op een binnenvaartschip. Het basis idee is om met behulp van natuurkunde en stromingsleer een hoeveelheid water van voor de lading unit naar achter de ladingunit te verpompen/verstuwen op een zodanige wijze dat dit alleen varend een voortstuwing op levert en bij het varen in een verband met duwboot een weerstandsvermindering. Het project richt zich op het bestuderen van de oplossing door middel van tekeningen en mogelijke kennis inbreng van leveranciers.

 

Belangrijk is het voor de kleine scheepvaart dat het blijft bestaan en dat de bouwkosten een investering rechtvaardigen. Gebleken is dat in de afgelopen 20 jaar schepen zijn gebouwd met een tonnage van 2.500 ton of groter (bulk). Dit heeft een verschraling van de vloot tot gevolg als mede van het vaargebied dat men met binnenvaart kan bereiken. Kleine schepen en de juiste transportstromen bieden kansen om wegkilometers te verminderen en daarnaast klanten optimaal gebruik te kunnen laten maken van binnenvaart. Zoals eerder bemerkt is het bouwen van kleine schepen een minder interessante aangelegenheid geworden. Dit project heeft het in zich om deze situatie te veranderen.