Schipco B.V. kent geen problemen alleen uitdagingen

Met dit credo worden aanvragen opgepakt.

 

Schipco B.V. stelt na een intakegesprek en onderzoek van de situatie een plan van aanpak vast, waarbij de wensen van de klant voorop staan. Alle stappen en voorstellen worden met de klant doorgesproken.

 

Na goedkeuring van de klant worden de noodzakelijke stappen ondernomen om het plan uit te voeren. Hierbij worden zowel de klant als de eventuele werknemers zo nauw mogelijk betrokken. Dit voorkomt dat men opeens in een nieuw systeem of in een nieuwe systematiek moet werken.

 

Naast onderzoek van logistiek en het eventueel daarbij behorende plan van aanpak doet Schipco B.V. ook projectbegeleiding en subsidietrajecten. Al deze zaken worden op een vergelijkbare manier aangepakt, namelijk in nauwe samenwerking met de opdrachtgever.